24 Marca, Niedziela, 2024

Innowacja Dietetyka i Fitness

W ramach Innowacji Dietetyka i Fitness, na lekcjach wychowania fizycznego, w dniach 11 – 19 marca 2024 r., uczennice klas I ITL, I HT, 3 PT, 5 MT uczestniczyły w warsztatach z psychodietetykiem i zajęciach fitness w klubie Fit4You.
W dniu 12 marca 2024 r. odbyły się warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez psychologa, psychodietetyka, psychoonkologa z Publicznej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim panią Martę Lenart. Warsztaty ,,Kult pięknego ciała” miały na celu podniesienie wśród młodzieży świadomości wpływu oceny własnego wyglądu na samopoczucie, a także uświadomienie potrzeby kontrolowania wpływu wzorców urody na ich samoocenę. Podczas zajęć młodzież dowiedziała się w jaki sposób kształtować samoocenę, nie opierając się na ocenie swojego wyglądu.
W ramach promocji aktywnego stylu życia i sprawności fizycznej, młodzież uczestniczyła w zajęciach ogólnorozwojowych i wzmacniających w klubie Fit4You, prowadzonych przez trenera Dominika Sadowy. Zajęcia te miały na celu zachęcić młodzież do aktywnego stylu życia, bez względu na ich umiejętności i predyspozycje fizyczne. Mamy nadzieję, że pokazane formy aktywności zmotywują młodzież do regularnych ćwiczeń i prawidłowo wpłyną na ich dalszy rozwój w przyszłości. Podsumowując, młodzież uczestnicząca w zajęciach dowiedziała się, że zdrowe podejście do żywienia i aktywności to fundamenty, na których powinniśmy budować naszą codzienność, to droga do lepszego życia zarówno fizycznego, ale także psychicznego.